چهارشنبه 28 آذر 1397 ساعت 19:08
فرم سامانه پذیرش شرکت ها
مشخصات ایده پرداز
لطفا مشخصات فردی خود را به صورت دقیق و کامل وارد نمایید
help
help
help
help
help
help
help
help
help
سوابق تحصیلی
اطلاعات دقیق مربوط به مدارک تحصیلی خود را در اینجا وارد نمایید. این اطلاعات باید مورد تایید وزارت آموزش و پرورش , سازمان فنی حرفه ای , وزارت علوم و تحقیقات و فناوری, وزارت بهداشت و یا سازمان های ذیربط باشد
help
help
help
help
help
مشخصات ایده محوری
help
help
help
help
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس خود را با دقت وارد نمایید, بدیهی است از این اطلاعات جهت ارتباطات بعدی سایت با شما استفاده خواهد شد و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد
help
help
help
help
help
help
نمونه کارها
نمونه کارهایی که تا کنون انجام داده اید
help
help
help
help
help
help
help
help
ممانعت از سابمیت ماشینی
help
 
 
help