دوشنبه 28 آبان 1397 ساعت 21:08
فرم سامانه پذیرش استارت آپ ها


لطفا  اطلاعات مورد نیاز طرح استارت آپ خود را  وارد نمایید.
 
مشخصات ایده
help
مشخصات ایده پرداز
لطفا مشخصات فردی خود را به صورت دقیق و کامل وارد نمایید
help
help
help
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس خود را با دقت وارد نمایید, بدیهی است از این اطلاعات جهت ارتباطات بعدی سایت با شما استفاده خواهد شد
help
help
help
help
help
help
help
طرح اولیه استارت آپ
help
help
help
help
help
help
help
help
help
help
help
help
help
help
help
ممانعت از سابمیت ماشینی
help
 
 
help